DEC 03
7:00 PM
2021-22 Varsity Girls Basketball
Varsity Girls Away vs. Windham
Windham Ashland Jewett Central, 5411 NY-23, Windham, NY 12496, USA Map
DEC 06
5:30 PM
2021-22 JV Girls Basketball
JV Girls Away vs. Milford
Milford Central School, 42 W Main St, Milford, NY 13807, USA Map
DEC 06
7:00 PM
2021-22 Varsity Girls Basketball
Varsity Girls Away vs. Milford
Milford Central School, 42 W Main St, Milford, NY 13807, USA Map
DEC 07
5:30 PM
2021-22 JV Boys Basketball
JV Boys Home vs. Windham-Ashland Jewett
Gilboa-Conesville Central School District, NY, USA Map
DEC 07
7:00 PM
2021-22 Varsity Boys Basketball
Varsity Boys Home vs. Windham Ashland Jewett
Gilboa-Conesville Central School District, NY, USA Map
DEC 09
5:30 PM
2021-22 JV Girls Basketball
JV Girls Home vs. Roxbury
Gilboa-Conesville Central School District, 132 Wyckoff Rd, Gilboa, NY 12076, USA Map
DEC 09
7:00 PM
2021-22 Varsity Girls Basketball
Varsity Girls Home vs. Roxbury
Gilboa-Conesville Central School District, 132 Wyckoff Rd, Gilboa, NY 12076, USA Map
DEC 10
5:30 PM
2021-22 JV Boys Basketball
JV Boys Away vs. Roxbury
Gilboa-Conesville Central School District, NY, USA Map
DEC 10
7:00 PM
2021-22 Varsity Boys Basketball
Varsity Boys Away vs. Roxbury
Roxbury Central School, 53729 NY-30, Roxbury, NY 12474, USA Map
DEC 14
5:30 PM
2021-22 JV Boys Basketball
JV Boys Away vs. Hunter
Gilboa-Conesville Central School District, NY, USA Map
DEC 14
7:00 PM
2021-22 Varsity Boys Basketball
Varsity Boys Away vs. Hunter
Hunter Tannersville Jr-Sr High, 6094 Main St, Tannersville, NY 12485, USA Map
DEC 15
5:30 PM
2021-22 JV Girls Basketball
JV Girls Home vs. Hunter
Gilboa-Conesville Central School District, 132 Wyckoff Rd, Gilboa, NY 12076, USA Map
DEC 15
7:00 PM
2021-22 Varsity Girls Basketball
Varsity Girls Home vs. Hunter
Gilboa-Conesville Central School District, 132 Wyckoff Rd, Gilboa, NY 12076, USA Map
DEC 16
5:30 PM
2021-22 JV Boys Basketball
JV Boys Away vs. Davenport
Charlotte Valley Central School, 15611 NY-23, Davenport, NY 13750, USA Map
DEC 16
7:00 PM
2021-22 Varsity Boys Basketball
Varsity Boys Away vs. Davenport
Charlotte Valley Central School, 15611 NY-23, Davenport, NY 13750, USA Map
DEC 17
5:30 PM
2021-22 JV Girls Basketball
JV Girls Home vs. Davenport
Gilboa-Conesville Central School District, 132 Wyckoff Rd, Gilboa, NY 12076, USA Map
DEC 17
7:00 PM
2021-22 Varsity Girls Basketball
Varsity Girls Home vs. Davenport
Gilboa-Conesville Central School District, 132 Wyckoff Rd, Gilboa, NY 12076, USA Map
DEC 21
5:30 PM
2021-22 JV Girls Basketball
JV Girls Away vs. Margaretville
Margaretville Central School, 415 Main St, Margaretville, NY 12455, USA Map
DEC 21
7:00 PM
2021-22 Varsity Girls Basketball
Varsity Girls Away vs. Margaretville
Margaretville Central School, 415 Main St, Margaretville, NY 12455, USA Map
DEC 22
5:30 PM
2021-22 JV Boys Basketball
JV Boys Home vs. Margaretville
Gilboa-Conesville Central School District, NY, USA Map